Είμαστε άνθρωποι που μας αρέσει να εξελισσόμαστε!
  • “We may not have it all together, but together we have it all’’

  • “Love people and use money, not the opposite.’’

Ξεκουράσου

  • Ξεκουράσου

    Ο “ ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ“ που πολλοί από εμάς δεν θέλουμε να τηρήσουμε. Ένα από τα πολύτιμα δώρα που στερούμε στον εαυτό μας είναι το δώρο της ξεκούρασης. Το ξέρω μοιάζει σαν καταναγκαστικό έργο, εκεί που αποκτάς ορμή σε κάποιον τομέα της ζωής σου, να σου λένε ότι χρειάζεσαι ξεκούραση, είτε σωματική, είτε
    Read more