Είμαστε άνθρωποι που μας αρέσει να εξελισσόμαστε!
  • “We may not have it all together, but together we have it all’’

  • “Love people and use money, not the opposite.’’

Σκέψου

  • Your mind is a garden

    Τώρα θα μου πεις που κολλάει αυτό? Ποιος σου είπε πως δεν σκέφτομαι? Σίγουρα σκέφτεσαι αλλά το θέμα είναι τι σκέφτεσαι…. Μπορεί για παράδειγμα να σκέφτεσαι να κάνεις κακό σε κάποιον ή να σκέφτεσαι να κάνεις κακό και στον εαυτό σου ακόμα ή να σκέφτεσαι ότι τίποτα πλέον δεν αξίζει ή να σκέφτεσαι τους φόβους […]
    Read more