Είμαστε άνθρωποι που μας αρέσει να εξελισσόμαστε!
  • “We may not have it all together, but together we have it all’’

  • “Love people and use money, not the opposite.’’

Θέσε στόχους

  • Συνδέοντας το όραμα με τους στόχους

    Αφού λοιπόν έχουμε μια εικόνα στο μυαλό μας του οράματός μας είναι η κατάλληλη στιγμή για να το συνδέσουμε με συγκεκριμένους στόχους, βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους. Οι στόχοι, μας βοηθούν να είμαστε συνεχώς στην πορεία προς το όραμά μας. Οι στόχοι μας σίγουρα θα απλώνονται σε πολλά πεδία της ζωής μας και με αυτό τον τρόπο αναπτυσσόμαστε γενικότερα καθώς βλέπουμε ότι ο ένας στόχος συνδέεται με κάποιον άλλον.
    Read more